Styrelsen

Styrelsen har en brevlåda i port 13. Brevinkast finns även i styrelserummet i gången mellan port 11 och 13. Styrelsens epostadress: styrelsen.kvarnberget@ownit.nu

Ordförande
Tommy Andersson
Mobil: 070-7623920

Vice Ordförande
Mikael Sundin
Mobil: 0768-640087
 
Ledamot
Jan Ålund
Mobil: 076-891 47 60 
 
Ledamot
Klas Lindersson
Mobil: 070-492 24 04
 
Ledamot
Annika Nilsson
Mobil: 070-7336189
  
HSB Ledamot
Staffan Paulusson
Mobil: 070-5836705
 

Vill du komma i kontakt med oss fyll i formuläret nedan










(Lämna tom)