Tjänster

Bredband och kabel-TV

Föreningen har avtal med Com Hem om mottagningen av TV-sändningar. Uttag finns i varje lägenhet och ett basutbud ingår i månadsavgiften. För information och felanmälan, tel: 0771-550000 eller www.comhem.se.

Föreningen är gruppansluten till Ownit vilket betyder att abonnemangskostnaden för 100Mbit/s ingår i månadsavgiften. För information och felanmälan tel: 08-52507300 eller www.ownit.nu.

Passer/bokningssystem

Samtliga portar är försedda med passersystem.Portarna kan öppnas med kod från 06.00 fram till kl 22.00, därefter endast med kodbricka.

Bokning av tvättstugor, övernattningsrum- 2 st finns, nr 1 (fyra bäddar) och nr 2 (sex bäddar) samt föreningslokal kan göras via bokningstavlor som finns i varje port eller via internet. Vid försäljning av lägenheten spärras brickorna och den nya medlemmen får egna vid inflyttningen.

Tvättstugorna kan bokas via internet, för inloggningsuppgifter, var god kontakta fastighetsskötaren. Inloggningen sker via http://89.253.98.164/m5webbokning

Cykelförvaring

För de som cyklar frekvent finns dels ett mindre cykelrum intill varje port samt ett större cykelrum vid port 15, ingång från tunneln. För de som inte använder sina cyklar dagligen hänvisar vi till cykelrum i skyddsrummet under port 17/19. Cyklar får ej förvaras i portar/trappuppgångar.

Parkering och garage

Parkeringsplatser
för personbilar finns att hyra. Det finns 159 parkeringsplatser varav en del
har elanslutning, 150/230 kr. Om du är intresserad kontakta HSB kontoret tel: 08 6086800.

Gästparkeringar
finns i början av Vikingavägen och utanför port 15. Mellan port 13 och
15 finns 2 st 15 minutersparkeringar längs vägen, på resten av gatan är det
parkeringsförbud.
Garagen som finns i början av Vikingavägen tillhör
Vikingens Garageförening. För att hyra en plats där måste du vara medlem i Brf
Kvarnberget.  Representant för garageföreningen är Tomas Nilsson tel 070 3190791

Vi sorterar våra sopor enligt följande:

Sopnedkastet – endast köksavfall i väl hopknutna påsar. Inga kartonger i sopnedkastet då de kan förorsaka stopp.

Sophuset – i märkta kärl sorterar vi: Förpackningar av papper, plast, metall. Elavfall t.ex. glödlampor, lysrör, datorer. Batterier i särskild batteriholk.

FÅR EJ LÄMNAS I SOPHUSET: möbler, spisar, tvätt- och diskmaskiner och andra byggsopor, ej heller bilbatterier, däck eller kemtekniska (t.ex. färg)artiklar.

Återvinningsstationen — vid Runvägen eller Björkängshallen – glas, returkartong, hårda plastförpackningar och returpapper. Återvinningscentralen — på Regulatorvägen, Flemingsbergs industriområde. Öppettider: Se telefonkatalog eller www.srvatervinning.se OBS! Passerkort behövs. Här kan man lämna möbler, spisar, tvätt- och diskmaskiner och andra byggsopor samt kemisk tekniskt avfall, såsom färg, kemikalier etc. Du har själv ansvar för transport till återvinningscentralen.