Trivselregler

 


Styrelsens ansvar
Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen.
Detta innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda
både i och utanför föreningens hus.

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter
Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att
bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din
lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.
Som medlem ansvarar du även för din familj och dina gäster.
Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand. 
Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor.
För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många människor bor måste
alla visa respekt och hänsyn för varandra. 

Störningar
Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa
grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot.
Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta
mellan kl. 22.00 – 07.00.

Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. 
det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.

Föreningen är ansluten till Svenska Störningsjouren AB.

Vid störningar eller andra problem inom fastigheten där
du behöver komma i kontakt med Störningsjouren,

Ring:                                                 08-56821400

Sön-tors                                             20.00-03-00

Fre-lö                                                 20.00-04.00

Husdjur 
Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar.
De får inte rastas i området. Plocka upp djurens spillning. 
Hundar får inte vistas lösa i området.
Husdjur får inte utgöra sanitär olägenhet.

Balkong och fönster
Blomlådor skall placeras på balkongräckets insida. 
Grillning på balkong är inte tillåten.
Piskning eller skakning av mattor på balkong eller från fönster är inte
tillåten.
Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong. 

Paraboler
Vår förening har beslutat att paraboler inte får monteras på utvändig fasad
eller balkongräcke. Tillstånd kan erhållas för montering på balkong i det fall
föreningens anvisningar följs. 

Entréer, trapphus och gemensamma utrymmen
Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid
entréer, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Det är ur brandskyddssynpunkt och
även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs. 

Rökförbud 
Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen.

Tvättstugorna
Golvytor och maskiner skall lämnas väl rengjorda. Rengör tvättmedelsfack och 
filter till torktumlare.

Tvättstugorna kan bokas via internet, för inloggningsuppgifter, var god kontakta fastighetsskötaren. Inloggningen sker via http://89.253.98.164/m5webbokning