Underhåll

Så här lyder underhålls historian för föreningen:

1990: Tillägsisolering och ny fasadplåt på fasaden

1995: Nytt tak och takbeklädnad

2003: Byte av samtliga fönster

2010: Stambyte och nya badrum i alla lägenheter

2010: Renovering av samtliga tvättstugor

2010: Elektronisk bokningssystem