Att bo i bostadsrätt

 

Stadgar

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor
betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar
(FL).

Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egen ”lag”.brf-kvarnberget-stadgar-2011-ver-5.pdf

Vår förening är en äkta bostadsrättsförening vilket kan vara bra att känna till
när du läser skriften.

I informationsskriften att-kopa-bostadsratt.pdf, får du en god bild av de villkor och regler som gäller för dig som medlem i en bostadsrättsförening

Medlemsskap

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en
lägenhet i föreningens fastigheter. 

För att upplåta lägenheten i andra hand krävs styrelsens samtycke.

Stämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig
rösträtt (en röst per lägenhet) på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga
beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att
lämna in motioner, senast den 31 mars varje år.