Underhåll

Fastighetens underhåll sköts av HSB med en 20-års underhållsplan som grund.

Förutom det löpande underhållet har ett antal större insatser gjorts.

1990: Tilläggsisolering och ny fasadplåt på husets samtliga fasader

1995: Nytt tak och takbeklädnad

2000: Dränering runt byggnaden, installation av pumpgropar

2003: Byte av samtliga fönster ooch balkongdörrar

2008: Renovering och uppdatering av samtliga soprum

2008: Nya motorer till ventilationsanläggningarna monterade

2010: Stambyte och helrenovering av badrummen i alla lägenheter

2010: Renovering av samtliga tvättstugor och torkrum

2010: Klinkers lagda i gångarna utanför tvättstugorna och torkrummen

2010: Elektronisk passersystem för portar och gångar samt bokningssystem infört för tvättstugor, övernattningsrum och fritidslokal.

2012: Renovering till originalskick av samtliga portar mot Vikingavägen samt byte av dörrar mot parken. Klinkers lagda i resterande del av centrala gången i fastigheten.

2013: Kontroll av yttertak och byte av skadade takpannor. Byte av rökgasspjäll till nya elektriskt manövrerade.

2015 Samtliga balkonger är bytta mot nya större inglasade balkonger.

2015 Ny LED belysning i park och delvis på parkering

2016 Brandgatan på parksidan omasfalterad och ny kantsten satt.

2016 Stamspolning genomförd i hela fastigheten

2018 Förnyelse av lekparken

2019 Fasadtvätt och stuprörsbyte