Underhåll

Fastighetens underhåll sköts av HSB med en 20-års underhållsplan som grund.

Förutom det löpande underhållet har ett antal större insatser gjorts.

1990: Tilläggsisolering och ny fasadplåt på husets samtliga fasader

1995: Nytt tak och takbeklädnad

2000: Dränering runt byggnaden, installation av pumpgropar

2003: Byte av samtliga fönster ooch balkongdörrar

2008: Renovering och uppdatering av samtliga soprum

2008: Nya motorer till ventilationsanläggningarna monterade

2010: Stambyte och helrenovering av badrummen i alla lägenheter

2010: Renovering av samtliga tvättstugor och torkrum

2010: Klinkers lagda i gångarna utanför tvättstugorna och torkrummen

2010: Elektronisk passersystem för portar och gångar samt bokningssystem infört för tvättstugor, övernattningsrum och fritidslokal.

2012: Renovering till originalskick av samtliga portar mot Vikingavägen samt byte av dörrar mot parken. Klinkers lagda i resterande del av centrala gången i fastigheten.

2013: Kontroll av yttertak och byte av skadade takpannor. Byte av rökgasspjäll till nya elektriskt manövrerade.

2015 Samtliga balkonger är bytta mot nya större inglasade balkonger.

2016 Brandgatan på parksidan omasfalterad och ny kantsten satt.

2016 Stamspolning genomförd i hela fastigheten